Krav

Kontakta oss vid frågor om krav eller avstängningar.

Medicinska biblioteket (MB)

E-post: medbibl@ub.umu.se
Tel: 090-785 26 60
Fax: 090-580 68

Universitetsbiblioteket (UB)

E-post: umub@ub.umu.se

Bibliotekarie , Kundservice
 (Vik tom 2019-06-30)
Telefon:
090 - 786 90 84
Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 58 72
Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 59 98
Bibliotekarie , Kundservice, UB Konstnärligt campus
Telefon:
090 - 786 91 73, 090 - 786 74 40