Kommunikation och presskontakter

Bibliotekets presskontakt ger dig hjälp vid frågor om Umeå universitetsbiblioteks verksamhet och förmedlar kontakt med vår personal, ledning eller administrativa personal.

Kommunikatör , Kundservice
Telefon:
090 - 786 91 75
Vänd dig även till Kommunikationsgruppen vid frågor om utställningar, evenemang och fotografering i våra lokaler.

Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 59 98
Bibliotekarie , Media, UB Konstnärligt campus
Telefon:
090 - 786 65 25
Bibliotekarie , Medicinska biblioteket
Telefon:
090 - 786 88 09
Kommunikatör , Kundservice
Telefon:
090 - 786 91 75
Kommunikatör , Kundservice
Telefon:
090 - 786 70 54