Syns vi så finns vi - Inspirationsdagar för ABM i Umeå 30-31 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek arrangerar, i samarbete med länets ABM-institutioner, en tvådagars konferens 30-31 januari 2013 för verksamma inom ABM-sektorn i de fyra nordliga länen.

Nya digitala verktyg ger oss verksamma inom ABM-området stora möjligheter att nå våra användare – men kräver också insikt, kompetens och entusiasm. För att inspirera till ett fördjupat samarbete inbjuder vi  till inspirationsdagar i Umeå 30-31 januari 2013. Plats: Umeå universitetsbibliotek.

Talar gör bl a Rolf Källman (Digisam), Ann Wiklund (Digidel), Curt Persson (Luleå tekniska universitet), Anki Berg & Veronica Karlsson (Västerbottens museum), Stefan Högberg (Regionarkivet Västra Götaland) m fl. Vi avhandlar frågor som nationella digitaliseringsstrategier och regionalt samarbete, upphovsrätt ur ett ABM-perspektiv, digital delaktighet och ger en rad exempel på innovativa lösningar.

Plats: Umeå universitetsbibliotek

Anmälan senast 22 januari, anmälningsavgiften 300 kr (plus moms) faktureras i efterhand.