Personarkiven i en ny tid

Konferens på Umeå universitet 24-25 maj 2012

En konferens om hur personarkiven kan spela roll i dagens media, litteratur, teater och bildkonst. Finns det nya grupper av användare av personarkiv? Vem forskar i arkiven idag och vilket innehåll återfinns i framtidens personarkiv?

Medverkar gör bl.a. författaren och Augustprisvinnaren Elisabeth Åsbrink, radioreportern Gunilla Nordlund, berättarantikvarien Marianne Folkedotter, konstnären Maria Sundström, handskriftschef Ivan Boserup. Konferensen  är öppen för alla intresserade. Sista anmälningsdag är 15 maj.

Arrangör: Umeå universitetsbibliotek i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek. Kontaktperson: Göran Larsson, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek. Göran Larsson

Arrangemanget är det tredje i raden av personarkivseminarier till Greta Renborgs minne.