Bilder från konferensen

Fotografer: Helen Hed och Anders Lindberg.