Digitalisera NU! - vägval, strategier, framtid

Konferens i Umeå 20-21 oktober 2010

Umeå universitetsbibliotek arrangerar en konferens/workshop kring aktuell utveckling inom digitaliseringsområdet den 20-21 oktober. Onsdagen ägnas åt pågående svenska utvecklingsprojekt och torsdagen åt nordiska/europeiska ambitioner och strategier för digitalisering av text. Även om huvudinriktningen är mot biblioteksområdet är frågeställningarna lika aktuella för både ABM-sektorn i stort och andra aktörer. Konferensen är öppen för alla intresserade.

Programmet sträcker sig från lunch till lunch under två dagar. Kostnaden för deltagande är 800:- för båda dagarna och 600:- för en av dagarna. Program och anmälningsblankett finns på konferensens hemsida.

Anmäl dig snarast! Sista anmälningsdatum är 2010-10-08.

För mer information kontakta Christer Karlsson, Avdelningen för samlingar, Umeå universitetsbibliotek, tel. 090-786 98 84, christer.karlsson@ub.umu.se


Presentationer och bilder från konferensen finns nu utlagda och tillgängliga under Program och Bilder från konferensen.