Om grupprum i Örnsköldsvik

Det finns sju bokningsbara grupprum med dator i biblioteket som är bokningsbara för universitets- och högskolestudenter. Rummen är avsedda för arbete i grupp, d.v.s. minst två personer och får fritt användas om de inte är bokade. För att boka grupprummen på UB Örnsköldsvik måste du ha en e-postadress.

Boka grupprum i Örnsköldsvik

Bokningar kan göras upp till 3 veckor i förväg och kan bokas minst 1 timme upp till 3 timmar per dag.Boka grupprum i ÖrnsköldsvikBokingsinformation UB Örnsköldsvik