Om grupprum på Universum

Ej publicerad

Välkommen att använda "studentytan", en del av Umeå universitetsbibliotek, men lokaliserad till Universum. Här finns 11 st bokningsbara grupprum av olika storlek samt ca 60 öppna grupparbetsplatser.  Boka grupprum på Universum Visa på karta

Utrustning

Tre s.k. sökdatorer finns utplacerade innanför huvudentrén. För utskrifter kan man använda den skrivare/kopiator som finns i lokalen, alternativt ta sitt USB-minne och gå till Copy-shopen som finns på samma våningsplan längre in i byggnaden.

Passerkort

UmU-kortet används för att komma in i lokalen under vissa tider (se nedan).

Lokalen är tillgänglig

Utan passerkort

Mån - Fre 08.00 - 22.00

Med passerkort

Mån - Tors 22.00 - 08.00
Lör 08.00 - 22.00
Sön - Mån 08.00 - 08.00

Stängt

Fre - Lör 22.00 - 08.00
Lör - Sön 22.00 - 08.00

Kontakt, felanmälan och tillsyn

Universitetsbiblioteket (UB) är huvudman för lokalen och ansvarar för tillsyn och övrig service dagtid. Viss tillsyn dagtid ombesörjs också av Universitetsservice. Övrig tid sker tillsyn genom Securitas.

Felanmälan av datorer, bokningssystem, utrustning under kontorstid: Felanmälan

Kontaktperson på Universitetsbiblioteket (UB) för allmänna användarfrågor, synpunkter, förslag:
Stefan Fleig
E-post: umub@ub.umu.se

För akuta ärenden under icke-kontorstid kontaktas väktare på Campus via Akademiska Hus jourtelefon:
070-510 10 02.