Bokningar i din (digitala) kalender

Skillnaden mellan import och prenumeration

På sidan ”Mina bokningar” finns numera en länk för att prenumerera på alla befintliga och framtida egna bokningar. När du prenumererar på en kalender ansluts den till din kalender. När gör nya bokningar eller tar bort kommande, uppdateras automatiskt även din egen kalender med dessa ändringar.

I det bekräftelsemail som skickas till dig vid en bokning, bifogas numera en kalenderfil med uppgifter om tid och plats för bokningen. När du importerar denna bokning i form av en ICS-fil får du en ögonblicksbild av bokningen i kalendern vid importtillfället. Om man tar bort bokningen uppdateras inte importerade händelser automatiskt. Det är på samma sätt som om du själv lägger till eller tar bort en händelse ur kalendern.

Förslagsvis använder du prenumeration om du ofta bokar grupprum (eller andra resurstyper) och automatiskt vill få in i din kalender. Kom ihåg att ange hur långt i förväg du vill ha en påminnelse om dina kalenderhändelser (bokningar).

Prenumerera på dina bokningar i din kalender (länken under mina bokningar)

Allmänt

Ibland kan det räcka med att klicka på länken ”kalender” som finns på sidan ”Mina bokningar” för att skapa prenumerationen till den förvalda kalendern på din enhet. Skulle inte det fungera, se programspecifika guider nedan för de vanligaste kalendrarna.

Notera att dessa guider lämpar sig bäst att genomföra på en dator. Det betyder dock inte att bokningarna endast kommer att synas på din kalender i datorn utan kan, om man har motsvarande app på en mobil, också synas där. D.v.s. om man skapar prenumerationen via exempelvis Google kalender på datorn så kommer prenumerationen också att synas i Google kalender-appen på din telefon, förutsatt att du är inloggad på samma konto på båda enheterna.

Google

 1. Logga in på ditt Google konto och navigera till kalendern. Obs! Du kan bara skapa prenumerationen från en dator, inte en mobil eller surfplatta.
 2. Klicka på pil nedåt bredvid rubriken ”Andra kalendrar”.
 3. Välj lägg till webbadress.
 4. Ange webbadressen till kalendern som finns på sidan ”mina bokningar” och tryck sedan på Lägg till kalender.

En internetprenumeration via Google kalendern uppdateras endast var 8:e timme.

Outlook

 1. Öppna Outlook, logga in och navigera till kalendern. Obs! Du kan bara skapa prenumerationen från en dator, inte en mobil eller surfplatta.
 2. I navigeringsfältet i Outlook-kalendern klickar du på nedåtpilen intill Lägg till kalender och väljer Från internet.
 3. Ange webbadressen till kalendern under Länk till kalender.
 4. Ge kalendern ett namn.
 5. Tryck sedan Spara.

Mac

 1. Öppna kalendern på din Mac.
 2. Gå till Arkiv > Ny kalenderprenumeration.
 3. Ange webbadressen till kalendern och tryck sedan på Prenumerera.
 4. Välj Icloud under ”plats” ifall du vill synka med kalendern på din Iphone.
 5. Välj intervall för hur ofta kalendern ska hämta information från dina bokningar under ”Autouppdatera” (förslagsvis var 15:e minut).
 6. Tryck OK.

Importera din bokning till din kalender (filen i bekräftelsemailet)

Allmänt

Ofta kan det räcka med att trycka på den bifogade ICS-filen i mailet för att lägga in bokningen i den förvalda kalendern på din enhet. Skulle inte det fungera, se programspecifika guider för de vanligaste kalendrarna nedan.

Notera att dessa guider lämpar sig bäst att genomföra på en dator. Det betyder dock inte att bokningarna endast kommer att synas på din kalender i datorn utan kan, om man har motsvarande app på en mobil, också synas där. D.v.s. om man importerar bokningen via exempelvis Google kalender på datorn så kommer bokningen också att synas i Google kalender-appen på din telefon, förutsatt att du är inloggad på samma konto på båda enheterna.

Google

 1. Ladda ner den bifogade filen från bekräftelsemailet till din dator.
 2. Öppna Google Kalender.
 3. Klicka på Inställningar  [Inställningar]  > Inställningar längst upp till höger.
 4. Öppna fliken Kalendrar.
 5. Klicka på Importera kalendrar mellan Mina kalendrar och Andra kalendrar.
 6. Klicka på Välj fil och välj den fil du laddat hem. Filen ska sluta med .ics
 7. Välj kalendern där du vill lägga till de importerade händelserna. Som standard importeras händelser till din primära kalender.
 8. Klicka på Importera.

Outlook

 1. Ladda ner den bifogade filen från bekräftelsemailet till din dator.
 2. Öppna Outlook, logga in och navigera till kalendern.
 3. I navigeringsfältet i Outlook-kalendern klickar du på nedåtpilen intill Lägg till kalender och väljer Från fil.
 4. Tyck bläddra, lokalisera den nedladdade filen och öppna den.
 5. Välj vilken kalender du vill att bokningen ska ligga i.
 6. Spara.

Mac

Via kalendern

 1. Ladda ner den bifogade filen från bekräftelsemailet.
 2. Öppna kalendern på din Mac.
 3. Gå till Arkiv > Importera.
 4. Lokalisera filen och tryck Importera.

Via filen i mailet

 1. Ladda ner den bifogade filen från bekräftelsemailet.
 2. Lokalisera den nedladdade filen.
 3. Högerklicka och Öppna med > Kalender.