Ansökan om skåp

Du som forskar eller skriver uppsats på avancerad nivå vid Umeå universitet kan ansöka om att få tillgång till ett låsbart skåp i läsesalen på plan 2. I skåpet kan du förvara litteratur och material som du använder i ditt arbete.

Följande material får enligt lånereglerna inte låsas in i skåpen:

  • Böcker som inte är utlånade
  • Referensböcker
  • Tidskrifter
  • Rödmärkta böcker

Vid frågor, kontakta biblioteket.