Ansökan om skåp

Du som forskar eller skriver uppsats på avancerad nivå vid Umeå universitet kan ansöka om att få tillgång till ett låsbart skåp i läsesalen på plan 2. Vid frågor, kontakta biblioteket.